Seurakunta

 

VUOROVAIKUTUSPELISÄÄNNÖT

Pyrimme kanssakäymisessä seuraamaan oheisia pelisääntöjä. Pelisäännöt on luotu turvalliseen ja toiset huomioonottavaan yhdessäoloon ohjaavaksi. Kun teemme virheitä vuorovaikutuksessamme – ja me teemme niitä - otamme vastaan ystävällistä ja rakentavaa palautetta omasta käytöksestämme, erityisesti ryhmien ja tapahtumien vetäjältä.

 1. Luottamuksellisuus
  Emme kerro Vuorilinnassa kuulemiamme asioita toisten ihmisten elämästä. Suojaamme toistemme yksityisyyttä.
 2. Vapaaehtoisuus
  Jokainen avautuu ja kertoo omista asioistaan siinä määrin kuin kokee tarpeelliseksi ja turvalliseksi.
 3. Erilaisuuden kunnioitus
  Arvostamme toistemme erilaisuutta ja erilaisia elämänkokemuksia. Kunnioitamme kunkin yksilöllistä kokemustaivalta.
 4. Armollisuus
  Kohtelemme toisiamme armollisesti ja kannustavasti. Emme tuomitse, vaan olemme armahtavaisia.
 5. Rehellisyys
  Opettelemme rehellistä oman elämämme jakamista.
 6. Elämän keskeisyys
  Keskitymme elämään, emme tietoon tai opilliseen oikeassa olemiseen.
 7. Minä-viestintä
  Puhumme itsestämme ja käytämme minä-viestintää. Emme astu toisen reviirille, emme puhu toisten puolesta, emme esitä tulkintoja ja arviointeja toisistamme. Opettelemme toistemme kuuntelemista, emme puhu päälle. Keskitymme omien asioittemme työstämiseen samalla avoimina toinen toisillemme.
 8. Tilan antaminen
  Emme mestaroi tai dominoi, otamme ja annamme tilaa sävyisästi ja muistamme yhdessä viettämämme ajan rajallisuuden.
 9. Vastuun ottaminen
  Otamme vastuun tunteistamme, ajatuksistamme ja teoistamme emmekä pakene vastuuta siirtämällä sitä toisille.
 10. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  Palautteen antamisesta vastaavat ensisijaisesti ryhmien, solujen ja tapahtumien vetäjät. Mikäli joku toimii selvästi näiden pelisääntöjen vastaisesti tai muuten sopimattomalla tavalla, vetäjien tehtävänä on antaa siitä rakentavaa ja korjaavaa palautetta. Palautteen antamisen tarkoituksena ei ole moite tai rankaisu, vaan ohjaaminen rakentavaan kanssakäymiseen.
 11. Uusien ihmisten huomioiminen ja ystävällinen vastaanottaminen
  Opettelemme hienotunteisesti ottamaan vastaan uusia ihmisiä. Teemme aloitteen keskustelussa ja toivotamme heidät lämpimästi tervetulleeksi. Emme sulkeudu keskustelemaan vain tuttujen kanssa, vaan opettelemme ottamaan yhteyttä uusiin ihmisiin, kuitenkin antaen heille tilaa rauhassa katsella ympärilleen ja tutustua meihin.
 12. Ristiriitojen ratkaiseminen
  Pyrimme ratkaisemaan syntyneet ristiriidat keskustelemalla kasvokkain asianomaisen henkilön kanssa, emme takanapäin. Ensiksi on syytä varmistaa, ettemme ole käsittäneet tai tulkinneet väärin toisen henkilön sanoja tai tekoja. Yleensä on hyvä pyytää kolmas luotettava henkilö mukaan keskusteluun. Molempien osapuolien on elintärkeää tutkia etenkin omia asenteitaan. Toisen huolellinen kuunteleminen on aina osa ratkaisuun pääsemistä. Päämäärämme on päästä sovintoon toistemme kanssa kaikissa asioissamme. Se merkitsee usein myös vastaan tulemista, anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista.
 13. Loukkaantumisten käsitteleminen
  Otamme kanssakäymisessämme ja keskusteluissamme huomioon toistemme tunteet. Jos huomaamme loukanneemme toisen tunteita pyrimme selvittämään asian ja tarvittaessa pyytämään anteeksi saman tien. Usein tällaiset asiat eivät selviä ilman niihin palaamista. Jos loukkaantuminen on ollut syvää, tarvitaan erityistä viisautta ja johdatusta, milloin ja miten asia tulee hoitaa. Keskustele asiasta seurakunnan johtajien kanssa. Rukoile rohkeutta tehdä aloite. Älä jätä asioita hoitamatta, etteivät ne mutkistu.
 14. Juoruaminen ja panettelu
  Opettelemme puolustamaan ja puhumaan hyvää toisistamme. Kunnioitamme toisiamme siten, ettemme käsittele kenenkään yksityisiä asioita ilman hänen läsnäoloaan. Jos kuulemme juorun tai panettelun, sanomme sen levittäjälle, että ainoa oikea tapa on rukoilla asioiden puolesta ja kieltäytyä levittämästä niitä eteenpäin. Näin lopetamme panettelun ketjun ja ehkäisemme panettelemisen tapaa leviämästä keskuudessamme. Jos jotain hyvin henkilökohtaista asiaa kerrotaan jostain ystävästämme, on syytä saattaa se asianomaisen tietoon.
 15. Hyvän puhuminen toisista seurakunnista, niiden johtajista ja jäsenistä
  Sitoudumme puhumaan hyvää toisista seurakunnista, niiden johtajista ja jäsenistä. Emme levitä huonoja uutisia heistä, päinvastoin. Rakastamme ja rukoilemme heidän puolestaan, niin kuin parhaitten ystävistämme puolesta.