Seurakunta

 

OPILLISET LÄHTÖKOHTAMME

 

Lähestymistapa

Lähestymme opillisia kysymyksiä ilman oikeassa olemisen ja oikeaoppisuuden kiihkoa. Muistamme, että oikean opin tulisi näkyä etenkin asenteissamme, sanoissamme ja teoissamme. Missään tapauksessa opilliset kysymykset eivät ole toisten kristittyjen tai seurakuntien lyömistä varten. Suhtaudumme toisella tavalla Raamattua tulkitseviin kristittyihin veljinämme ja sisarinamme. Emme kuitenkaan voi hyväksyä harhaoppista tulkintaa tai käytäntöä, joka on selvästi Raamatun vastainen. Arvioimme Raamatun sanalla kuitenkin enemmän omaa ja seurakuntamme elämää, kuin toisten. Olemme vastuussa omasta tulkinnastamme ja ratkaisuistamme, emme toisten.

Raamatun auktoriteetti

Uskomme, että koko Raamattu eli Vanhan ja Uuden testamentin pyhät kirjoitukset on väärentämätöntä Jumalan sanaa. Ymmärrämme, että koko Raamattu on annettu meille ylimmäksi elämän ja opin ohjeeksi, jonka mukaan niin seurakunnan kuin sen jäsentenkin on ojentauduttava.

Apostolinen uskontunnustus

Apostolinen uskontunnustus on koeteltu kristikunnan yhteisen uskon ilmaisu, johon sydämestämme yhdymme.

Yleinen pappeus

Painotamme kaikkien uskovien yleistä pappeutta ja kutsumusta palvella toinen toisiaan Jumalan armon avulla. Rohkaisemme niin miehiä kuin naisiakin löytämään lahjansa ja kutsumuksensa ja alkamaan palvelemaan seurakunnassa sen johtajien ohjauksessa saamansa armon ja uskon määrän mukaan.

 

Vuorovaikutus Jumalan kanssa

Moraalikoodi

Ymmärrämme, että Raamattu opettaa miehen ja naisen välistä elinikäistä avioliittoa ihanteena. Sukupuolinen kanssakäyminen on tarkoitettu tapahtuvaksi avioliitossa. Avioliiton ulkopuolinen sukupuolielämä - olipa kysymys esiaviollisista, satunnaisista tai samaan sukupuoleen kohdistuvista sukupuolisuhteista - rikkoo Jumalan luomaa järjestystä vastaan. Uusi testamentti osoittaa Jeesuksen vahvistavan tämän opetuksen. Hän opetti myös ihmisen voivan rikkoa ajatuksissaan ja fantasioissaan sukupuolisen puhtauden ihannetta. Toisaalta voimme nähdä Jeesuksen osoittavan armahtamista näissä asioissa rikkoneita kohtaan.