Seurakunta

 

EETTISET OHJEET

 

Sovellamme toiminnassamme Suomen Mielenterveysseuran yhdessä eri kirkkojen kanssa laatimia periaatteita:

1.

Edistämme kaikkien Suomen lakiin, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Euroopan ihmisoikeus yleissopimukseen ja muihin maamme ratifioimiin, kansalaisten perusoikeuksia koskeviin sopimuksiin liittyvien uskonnonvapautta ja muita perusoikeuksia koskevien sitoumusten noudattamista.
2. Kunnioitamme jokaisen oikeutta päättää ilman minkäänlaista painostusta tai syrjintää seurakuntaan liittymisestä.
3. Pyrimme edistämään eri seurakuntiin kuuluvien keskinäistä kunnioitusta sekä julkisessa että jäseniimme kohdistuvassa tiedotus- ja valistustoiminnassa.
4. Ilmaisemme avoimesti ja selkeästi, mistä seurakunnasta on kyse tiedottaessamme toiminnastamme julkisuudessa ja kutsuessamme toimintamme piiriin seurakuntaamme kuulumattomia.
5. Varmistumme siitä, että jokaisella seurakuntaamme liittymistä harkitsevalla – alaikäisten vanhemmilla tai laillisilla huoltajilla – on oikea käsitys seurakuntamme tarkoituksesta ja sen toiminnan luonteesta samoin kuin sen jäsenyyteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
6. Kunnioitamme alaikäisen lapsen vanhempien ja laillisten huoltajien oikeutta päättää hänen uskonnollisesta kasvatuksestaan ja seurakuntaan kuulumisestaan.
7. Huolehdimme siitä, että seurakunnastamme voi halutessaan erota joutumatta minkäänlaisen painostuksen tai syrjinnän kohteeksi tai minkään elimen tai seurakunnan edustajan kuulusteltavaksi tai puhuteltavaksi.
8. Huolehdimme siitä, että jokaisella, jota uhkaa erottaminen tai jäsenoikeuksien rajoittaminen, on oikeus ennen päätöksentekoa tulla kuulluksi ja että hän voi päätöksenteon jälkeen halutessaan hakea muutosta päätökseen seurakunnassa korkeampaa päätösvaltaa käyttävältä elimeltä.
9. Huolehdimme, että jäsenillämme on oikeus
  • yksityisyyteen
  • käyttää äänioikeuttaan valtiollisissa ja muissa vaaleissa tai olla äänestämättä
  • vapaasti päättää siitä, saattaako asiansa riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi vai ei
  • valita vapaasti aviopuolisonsa ja perustaa perhe tai erota tai olla perustamatta perhettä
  • omistaa ja hallita omaisuutta tai luopua siitä
10. Tuemme jäseniämme henkisissä ja hengellisissä kriiseissä ja autamme heitä turvautumaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.